Dua # 7 – When going to Toilet.

Dua # 6 - When going to Toilet.

Dua # 7 – When going to Toilet.

Advertisements